Thông báo trả sách phục vụ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 còn đang nợ sách Thư viện phải trả hết sách đang nợ trong giờ hành chính trước 17h ngày 10/5/2024 tại Thư viện tầng 6 (nhà 9 tầng).