• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 515.071
    Nhan đề: Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng /

DDC 515.071
Tác giả CN GS. Trần Đức Vân
Nhan đề Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng / GS. Trần Đức Vân
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:ĐHQGHN, 2008
Mô tả vật lý 436 tr. : sơ đồ, hình vẽ ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ sách cao học Viện Toán học
Tóm tắt Giới thiệu về phương trình đạo hàm riêng, ký hiệu và kiến thức phụ trợ, những phương trình đạo hàm riêng tuyến tính quan trọng, phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp một, một số phương pháp biểu diễn nghiệm, phương pháp biến phân, các phương pháp phi biến phân, nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, hệ các luật bảo toàn, hệ phương trình Navier - Stokes
Thuật ngữ chủ đề giải tích
Thuật ngữ chủ đề toán học
Từ khóa tự do đạo hàm riêng
Từ khóa tự do phương trình vi phân
Địa chỉ APDKho mượn(5): KM.005412-6
00000000nam#a2200000u##4500
0011038
002100
004E8576924-0C41-40C0-AF56-184E47B1B023
005202309131435
008230913s2008 vm vie
0091 0
020 |c63000đ
039|y20230913143547|zdieult
040 |aTV APD
041 |avie
044 |avm
08204|a515.071
100 |aGS. Trần Đức Vân
245 |aLý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng / |cGS. Trần Đức Vân
250 |aIn lần thứ 2
260 |aH.:|bĐHQGHN, |c2008
300 |a436 tr. : |bsơ đồ, hình vẽ ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ sách cao học Viện Toán học
520 |aGiới thiệu về phương trình đạo hàm riêng, ký hiệu và kiến thức phụ trợ, những phương trình đạo hàm riêng tuyến tính quan trọng, phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp một, một số phương pháp biểu diễn nghiệm, phương pháp biến phân, các phương pháp phi biến phân, nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, hệ các luật bảo toàn, hệ phương trình Navier - Stokes
650 |agiải tích
650 |atoán học
653 |ađạo hàm riêng
653 |aphương trình vi phân
852|aAPD|bKho mượn|j(5): KM.005412-6
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.005412 Kho mượn 515.071 Sách Giáo trình 1
2 KM.005413 Kho mượn 515.071 Sách Giáo trình 2
3 KM.005414 Kho mượn 515.071 Sách Giáo trình 3
4 KM.005415 Kho mượn 515.071 Sách Giáo trình 4
5 KM.005416 Kho mượn 515.071 Sách Giáo trình 5
Bình luận