Tác giả CN PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ
Nhan đề Giáo trình Phân tích tài chính Doanh nghiệp / PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài Chính, 2015
Mô tả vật lý 355 tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Phân tích tài chính Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ APDKho mượn(10): KM.002968-77
00000000nam a2200000 a 4500
001206
002100
004B47481AB-FF9A-4EA2-9F38-2C4961B74A78
008 2015 vm| vie
0091 0
020|c50000 VND
039|y20221012170303|zkhangtt
040|aThư viện APD
041|avie
044|avm
100|aPGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ
245|aGiáo trình Phân tích tài chính Doanh nghiệp / |cPGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ
260|aHà Nội : |bTài Chính, |c2015
300|a355 tr. ; |c24 cm
653|a Phân tích tài chính Doanh nghiệp
653|aGiáo trình
852|aAPD|bKho mượn|j(10): KM.002968-77
890|a10|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.002968 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.002969 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.002970 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.002971 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.002972 Kho mượn Sách Giáo trình 5
6 KM.002973 Kho mượn Sách Giáo trình 6
7 KM.002974 Kho mượn Sách Giáo trình 7
8 KM.002975 Kho mượn Sách Giáo trình 8
9 KM.002976 Kho mượn Sách Giáo trình 9
10 KM.002977 Kho mượn Sách Giáo trình 10
Bình luận