Ngày đăng bài: 17/03/2023 11:29
Lượt xem: 1583
Cải cách Hệ thống tài chính Việt Nam - Động lực và trở ngại: Sách chuyên khảo

     Cải cách Hệ thống tài chính Việt Nam: Động lực và trở ngại cung cấp cho độc giả tổng quan về hệ thống tài chính, cải cách hệ thống tài chính và vai trò của Nhà nước trong cải cách hệ thống tài chính; phân tích xu hướng cải cách hệ thống tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cải cách hệ thống tài chính các nước; trình bày quá trình cải cách hệ thống tài chính của Việt Nam từ năm 1986 đến nay; phân tích các vấn đề cần tiếp tục cải cách cũng như nêu ra các động lực và trở ngại đối với cải cách hệ thống tài chính ở Việt Nam.

     Cuốn sách bao gồm 4 chương với 291 trang, giá bìa: 90.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD.