Ngày đăng bài: 17/03/2023 10:09
Lượt xem: 559
Giáo trình Phân tích chính sách

     Giáo trình Phân tích chính sách tập trung vào các cách tiếp cận, tiêu chí, phương pháp, cách thức tổ chức phân tích chính sách công; gắn phân tích chính sách với từng nội dung cụ thể của quy trình chính sách. 

     Cuốn sách cũng đưa ra các tình huống thực tiễn, hệ thống câu hỏi và bài tập để thông qua đó người học có thể hiểu được các nội dung mang tính lý thuyết cũng như tăng cường kỹ năng thực hành phân tích chính sách.

     Sách bao gồm 6 chương với 242 trang với giá bìa 145.000 đ/ cuốn. Sách có bán tại Thư viện APD.