Ngày đăng bài: 25/04/2023 16:44
Lượt xem: 596
Thông báo thay đổi lịch phục vụ sinh viên tại Phòng mượn

      Để phục vụ sinh viên mượn trả sách nhanh chóng và hiệu quả, tránh tình trạng ùn tắc do số lượng sinh viên tập trung mượn trả sách vào cùng một thời điểm, Thư viện phân chia lịch phục vụ mượn trả sách tại Phòng mượn (áp dụng từ ngày26/4/2023

http://thuvien.apd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/phan%20chia%20lich%20phuc%20vu%20sv.pdf