Tài khoản: Khách / địa chỉ: 23.20.166.68
Thứ hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Giáo trình Lập dự án đầu tư

  • Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt
  • Thông tin xuất bản: H.: ĐHKTQD, 2008
  • Môn loại: 332.6
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn KM.001451; KM.001452; KM.001453, ... (Đang mượn: 4, Trong kho sẵn sàng cho mượn 126)
Viết bình luận
Chế độ xem

Từ khóa: Lập dự án đầu tư; Giáo trình

Tác giả bổ sung: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn