Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.81.102.236
Thứ năm, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

  • Tác giả: TS, Nguyễn Đình Bồng
  • Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2014
  • Môn loại: 658.4
  • Ngôn ngữ: vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn KM.014684; KM.014685; KM.014686, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 15)
Viết bình luận
Chế độ xem

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn