Ngày đăng bài: 17/03/2023 09:10
Lượt xem: 963
Giáo trình Nguyên lý Tài chính - Tiền tệ

     Giáo trình "Nguyên lý Tài chính - Tiền tệ" cung cấp nền tảng kiến thức về các nguyên lý tài chính - tiền tệ và vận dụng các nguyên lý này để giải thích các hiện tượng thực tế trong nền kinh tế. Đây là tài liệu nghiên cứu và giảng dạy cho sinh viên đại học và sau đại học thuộc các chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Nhà nước tại Học viện Chính sách và Phát triển.

     Cuốn sách bao gồm 14 chương với 554 trang, giá bìa 120.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD.