Ngày đăng bài: 13/03/2023 11:13
Lượt xem: 580
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Sách chuyên khảo

     Cuốn sách này được hình thành dựa trên các kết quả nghiên cứu chính của Đề án "Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam" do nhóm nghiên cứu đồng thời là tập thể tác giả thực hiện. Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ 6 vấn đề lớn: (1) Cơ chế tác động của chiến tranh thương mại tới thu hút FDI, (2) Diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, (3) Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc, (4) Các chính sách và thực trạng thu hút FDI của Trung Quốc, (5) Các cơ hội và thách thức từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến hoạt động thu hút FDi của Việt Nam đặc biệt là đối với dòng dịch chuyển FDI từ Trung Quốc sang, (6) các giải pháp điều chỉnh chính sách phù hợp nhằm tận dụng tối đa các cơ hội đồng thời đối phó với các thách thức đặt ra đối với hoạt động thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh này.

   Sách chuyên khảo "Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam" do TS. Đào Hoàng Tuấn chủ biên cùng các cộng sự, gồm 242 trang xuất bản năm 2019. Sách có bán tại Thư viện APD, giá bìa 150.000đ/ cuốn.