Ngày đăng bài: 17/03/2023 09:28
Lượt xem: 953
Giáo trình Phân tích và dự báo Kinh tế vĩ mô

     Giáo trình Phân tích và dự báo Kinh tế vĩ mô được thiết kế dành cho sinh viên các trường thuộc khối ngành Kinh tế, là tài liệu cho những người nghiên cứu mới bắt đầu công việc phân tích  và dự báo kinh tế vĩ mô.

     Cuốn sách bao gồm 7 chương với 400 trang được xây dựng nhằm trang bị những phương pháp và công cụ kỹ thuật nền tảng để thực hiện những nghiên cứu chứng thực về hoạt động kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Giá bìa 100.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD

     Với mong muốn người học có thể tự học, tự làm, cuối mỗi chương của cuốn sách đều có hướng dẫn thực hành trên phần mềm Eview để người học có thể tự làm những công việc của một người phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô thực sự.