Ngày đăng bài: 15/03/2023 14:13
Lượt xem: 446
Giáo trình Đấu thầu mua sắm

     Cuốn sách cung cấp cho người học những kiến thức nhập môn, căn bản về đấu thầu, qua đó hình thành nền tảng kiến thức để tiếp thu các học phần nâng cao, chuyên sâu về đấu thầu sau này: đấu thầu mua sắm hàng hóa, đấu thầu xây lắp, đấu thầu qua mạng ...

     "Giáo trình Đấu thầu mua sắm" bao gồm 8 chương với 499 trang đã cập nhật những kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động đấu thầu, mô hình hóa và xây dựng các bài tập tình huống phù hợp với thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Sách có bán tại Thư viện APD,  giá bìa: 250.000đ/ cuốn (chiết khấu 20-40% giá bìa tùy theo đối tượng sử dụng).