Ngày đăng bài: 13/03/2023 15:03
Lượt xem: 699
Toàn cầu hóa về thương mại và rủi ro: Sách chuyên khảo

     Sách chuyên khảo "Toàn cầu hóa về thương mại và rủi ro" viết về toàn cầu hóa, tập trung cho toàn cầu hóa về thương mại và các rủi ro nảy sinh từ trao đổi hàng hóa. Trong mỗi chương, cuốn sách còn có các case study của Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách ứng phó rủi ro từ thương mại toàn cầu cho các doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất nội địa của Việt Nam.

     Cuốn sách này do TS. Bùi Thúy Vân biên soạn bao gồm 7 chương với 186 trang. Sách có tại Thư viện APD, giá bìa: 120.000đ/ cuốn.