• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330.721 PH561P
    Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ /

DDC 330.721
Tác giả CN Đinh Phi Hổ
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ / Đinh Phi Hổ
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 398tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu trong kinh tế. Cách viết một đề cương và luận văn thạc sĩ đạt chuẩn trong nước và thế giới. Cách thức viết một bài báo cáo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tạp chí khoa học chuyên ngành. Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu như kiểm định thống kê, ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến....
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Kĩ năng viết
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Luận văn
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Phương pháp nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Kinh tế
Địa chỉ APDKho mượn(5): KM.005592-6
00001460aam a22002898a 4500
0011043
002100
0046A3319F3-F9E8-44E6-86E2-4AB7654E6167
005202403251352
008240325s2017 vm| ||||||viesd
0091 0
020 |a9786049224751|c164000đ|d05b
039|y20240325135256|zdieult
0410 |avie
08204|223|a330.721|bPH561P
1001 |aĐinh Phi Hổ
24510|aPhương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ / |cĐinh Phi Hổ
250 |aTái bản lần 1, có chỉnh sửa
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a398tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm
504 |aThư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục trong chính văn
520 |aTổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu trong kinh tế. Cách viết một đề cương và luận văn thạc sĩ đạt chuẩn trong nước và thế giới. Cách thức viết một bài báo cáo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tạp chí khoa học chuyên ngành. Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu như kiểm định thống kê, ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến....
650 7|2Bộ TK TVQG|aKĩ năng viết
650 7|2Bộ TK TVQG|aLuận văn
650 7|2Bộ TK TVQG|aPhương pháp nghiên cứu
650 7|2Bộ TK TVQG|aKinh tế
852|aAPD|bKho mượn|j(5): KM.005592-6
890|a5|b0|c0|d0
920 |aĐinh Phi Hổ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.005592 Kho mượn 330.721 PH561P Sách Giáo trình 1
2 KM.005593 Kho mượn 330.721 PH561P Sách Giáo trình 2
3 KM.005594 Kho mượn 330.721 PH561P Sách Giáo trình 3
4 KM.005595 Kho mượn 330.721 PH561P Sách Giáo trình 4
5 KM.005596 Kho mượn 330.721 PH561P Sách Giáo trình 5
Bình luận