• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.740 71
    Nhan đề: Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2 :

DDC 005.740 71
Tác giả CN Trần Công Uẩn
Nhan đề Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2 : Microsoft Access 2003. Giới thiệu Microsoft SQL server 2000/2005 : Dùng cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế / Trần Công Uẩn
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2005
Mô tả vật lý 415tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Khoa Tin học kinh tế
Tóm tắt Trình bày một số công cụ quản lý dữ liệu như lập trình quản lý các đối tượng, hưởng ứng sự kiện, xử lý tập hợp bản ghi, thiết kế cơ sở dữ liệu nhiều người dùng, sử dụng cơ sở dữ liệu qua Internet, bảo mật, DAO, ADO. Giới thiệu sơ lược về Microsoft SQL server và nhà kho dữ liệu
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Tin học
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Cơ sở dữ liệu
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Lập trình
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Kinh tế
Từ khóa tự do Phần mềm Access
Từ khóa tự do Phần mềm SQL server
Địa chỉ APDKho mượn(10): KM.004544-53
00001512aam a22003378a 4500
0011042
002100
0044611DC24-299C-43B9-AD36-9DB2B6C355F1
005202309181415
008050927s2005 ||||||viesd
0091 0
020 |c36000đ|d10b
039|y20230918141551|zdieult
041 |avie
08214|214|a005.740 71
1000 |aTrần Công Uẩn
245 |aGiáo trình Cơ sở dữ liệu 2 : |bMicrosoft Access 2003. Giới thiệu Microsoft SQL server 2000/2005 : Dùng cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế / |cTrần Công Uẩn
260 |aH. : |bThống kê, |c2005
300 |a415tr. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Khoa Tin học kinh tế
520 |aTrình bày một số công cụ quản lý dữ liệu như lập trình quản lý các đối tượng, hưởng ứng sự kiện, xử lý tập hợp bản ghi, thiết kế cơ sở dữ liệu nhiều người dùng, sử dụng cơ sở dữ liệu qua Internet, bảo mật, DAO, ADO. Giới thiệu sơ lược về Microsoft SQL server và nhà kho dữ liệu
650 7|2Bộ TK TVQG|aTin học
650 7|2Bộ TK TVQG|aCơ sở dữ liệu
650 7|2Bộ TK TVQG|aLập trình
650 7|2Bộ TK TVQG|aKinh tế
653 |aPhần mềm Access
653 |aPhần mềm SQL server
852|aAPD|bKho mượn|j(10): KM.004544-53
890|a10|b0|c0|d0
9201 |aTrần Công Uẩn
941 |bGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.004544 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 1
2 KM.004545 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 2
3 KM.004546 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 3
4 KM.004547 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 4
5 KM.004548 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 5
6 KM.004549 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 6
7 KM.004550 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 7
8 KM.004551 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 8
9 KM.004552 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 9
10 KM.004553 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 10
Bình luận