Tác giả CN PGS. TS. Nguyễn Quang Dong
Nhan đề Kinh tế lượng: / GS. TS. Nguyễn Quang Dong
Nhan đề Chương trình nâng cao
Nhan đề Chương trình nâng cao
Thông tin xuất bản H.:Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 170 tr. : sơ đồ, bảng biểu; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày về Mô hình nhiều phương trình, hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc, chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, chuỗi thời gian không dừng, mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy và mô hình tự hồi quy theo vec tơ
Từ khóa tự do Kinh tế lượng
Địa chỉ APDKho mượn(5): KM.005437-41
00000000nam#a2200000u##4500
0011039
002100
0042908D35C-D30F-4348-B0C2-387A9B7AD4D2
005202309131448
008230913s2008 vm vie
0091 0
020 |c40000đ
039|a20230913144821|bdieult|y20230913144721|zdieult
040 |aTV APD
041 |avie
044 |avm
100 |aPGS. TS. Nguyễn Quang Dong
245 |aKinh tế lượng: / |cGS. TS. Nguyễn Quang Dong
245|bChương trình nâng cao
245|bChương trình nâng cao
260 |aH.:|bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a170 tr. : |bsơ đồ, bảng biểu; |c24 cm.
520 |aTrình bày về Mô hình nhiều phương trình, hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc, chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, chuỗi thời gian không dừng, mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy và mô hình tự hồi quy theo vec tơ
653 |aKinh tế lượng
852|aAPD|bKho mượn|j(5): KM.005437-41
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.005437 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.005438 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.005439 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.005440 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.005441 Kho mượn Sách Giáo trình 5
Bình luận