Tác giả CN Đỗ Thiên Anh Tuấn
Nhan đề Hướng dẫn thực hành chi tiết bằng Excel
Nhan đề Toán tài chính ứng dụng: Đỗ Thiên Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2011
Mô tả vật lý 545 tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt Trình bày khái quát về lãi đơn, lãi kép, chiết khấu giấy tờ có giá, tài khoản vãng lai, niên kim, vay vốn và bài tập tự luyện của từng chương.
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Toán
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Tài chính
Từ khóa tự do Toán tài chính
Địa chỉ APDKho mượn(45): KM.005251-95
00001076nam a22002778a 4500
0011035
002100
004DFBCBF4D-3AEA-47AB-B84E-E99A73F717D9
005202309111519
008230911s2011 vm ||||||viesd
0091 0
020 |c78000đ|d45b
039|y20230911151922|zdieult
0410 |avie
1001 |aĐỗ Thiên Anh Tuấn
245|bHướng dẫn thực hành chi tiết bằng Excel
24510|aToán tài chính ứng dụng: |cĐỗ Thiên Anh Tuấn
260 |aH. : |bThống kê, |c2011
300 |a545 tr. : |bbảng ; |c24cm
504 |aPhụ lục: tr. 535 - 545
520 |aTrình bày khái quát về lãi đơn, lãi kép, chiết khấu giấy tờ có giá, tài khoản vãng lai, niên kim, vay vốn và bài tập tự luyện của từng chương.
650 7|2Bộ TK TVQG|aToán
650 7|2Bộ TK TVQG|aTài chính
653|aToán tài chính
655 7|2Bộ TK TVQG|aGiáo trình
852|aAPD|bKho mượn|j(45): KM.005251-95
890|a45|b0|c0|d0
941 |bGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.005251 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.005252 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.005253 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.005254 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.005255 Kho mượn Sách Giáo trình 5
6 KM.005256 Kho mượn Sách Giáo trình 6
7 KM.005257 Kho mượn Sách Giáo trình 7
8 KM.005258 Kho mượn Sách Giáo trình 8
9 KM.005259 Kho mượn Sách Giáo trình 9
10 KM.005260 Kho mượn Sách Giáo trình 10
Bình luận