DDC 336.207 1
Tác giả CN PGS. TS. Nguyễn Thị Liên
Nhan đề Giáo trình Thuế : Dùng cho đối tượng không chuyên / Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu (ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2008
Mô tả vật lý 310 tr. : bảng ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Tài chính
Tóm tắt Đại cương về thuế. Khái niệm, đặc điểm của thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Thuế giá trị gia tăng
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Thuế quan
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Thuế thu nhập
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ APDKho mượn(76): KM.000001-76
00001357aam a22003378a 4500
001952
002100
0045360C60C-BE21-4A19-99D3-B57BB47C19EA
005202309111601
008230322s2008 vm| ||||||viesd
0091 0
020 |c38000đ|d76 b
039|a20230911160109|bdieult|c20230322091042|ddieult|y20230322090846|zdieult
0410 |avie
08214|214|a336.207 1
100|aPGS. TS. Nguyễn Thị Liên
24500|aGiáo trình Thuế : |bDùng cho đối tượng không chuyên / |cNguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu (ch.b.)
260 |aH. : |bTài chính, |c2008
300 |a310 tr. : |bbảng ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Học viện Tài chính
520 |aĐại cương về thuế. Khái niệm, đặc điểm của thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
650 7|2Bộ TK TVQG|aThuế giá trị gia tăng
650 7|2Bộ TK TVQG|aThuế quan
650 7|2Bộ TK TVQG|aThuế thu nhập
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
653|aGiáo trình
7001 |aNguyễn Văn Hiệu|ech.b.
852|aAPD|bKho mượn|j(76): KM.000001-76
890|a76|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.000001 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 1
2 KM.000002 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 2
3 KM.000003 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 3
4 KM.000004 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 4
5 KM.000005 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 5
6 KM.000006 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 6
7 KM.000007 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 7
8 KM.000008 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 8
9 KM.000009 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 9
10 KM.000010 Kho mượn 336.207 1 Sách Giáo trình 10
Bình luận