Tác giả CN GS.TS Trần Minh Đạo
Nhan đề Giáo trình Marketing căn bản / GS.TS Trần Minh Đạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 619 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do GT
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ APDKho mượn(15): KM.000871-85
00000000nam a2200000 a 4500
001173
002100
004F5AC68DD-0069-4C9A-8B9F-F703BD5008A2
005202308241020
008 2013 vm| vie
0091 0
020|c78000 VND
039|a20230824102021|bdieult|y20221012170300|zkhangtt
040|aThư viện APD
041|avie
044|avm
100|aGS.TS Trần Minh Đạo
245|aGiáo trình Marketing căn bản / |cGS.TS Trần Minh Đạo
260|aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2013
300|a619 tr. ; |c24 cm.
653|aGT
653|a Marketing
653|aGiáo trình
852|aAPD|bKho mượn|j(15): KM.000871-85
890|a15|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.000871 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.000872 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.000873 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.000874 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.000875 Kho mượn Sách Giáo trình 5
6 KM.000876 Kho mượn Sách Giáo trình 6
7 KM.000877 Kho mượn Sách Giáo trình 7
8 KM.000878 Kho mượn Sách Giáo trình 8
9 KM.000879 Kho mượn Sách Giáo trình 9
10 KM.000880 Kho mượn Sách Giáo trình 10
Bình luận