Tác giả CN PGS. TS. Đào Thị Minh Thanh
Nhan đề Giáo trình Quản trị kênh phân phối / PGS. TS. Đào Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Quang Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 336tr. : bảng biểu ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do kênh phân phối
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do quản trị
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Quang Tuấn
Địa chỉ APDKho mượn(20): KM.002078-97
00000000nam#a2200000ua#4500
0011064
002100
004AE98DCCA-5844-4708-917C-B76A5F5E551C
005202406071641
008240607s20182024vm vie
0091 0
020 |a9786047919949|c92000đ; 20b
039|y20240607164142|zdieult
040 |aTV APD
041 |aVie
044 |avm
100 |aPGS. TS. Đào Thị Minh Thanh
245 |aGiáo trình Quản trị kênh phân phối / |cPGS. TS. Đào Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Quang Tuấn
260 |aH. : |bTài chính, |c2018
300 |a336tr. : |bbảng biểu ; |c21cm.
650 |aquản trị doanh nghiệp
653 |akênh phân phối
653 |aGiáo trình
653 |aquản trị
700 |aThS. Nguyễn Quang Tuấn
852|aAPD|bKho mượn|j(20): KM.002078-97
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.002078 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.002079 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.002080 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.002081 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.002082 Kho mượn Sách Giáo trình 5
6 KM.002083 Kho mượn Sách Giáo trình 6
7 KM.002084 Kho mượn Sách Giáo trình 7
8 KM.002085 Kho mượn Sách Giáo trình 8
9 KM.002086 Kho mượn Sách Giáo trình 9
10 KM.002087 Kho mượn Sách Giáo trình 10
Bình luận