Tác giả CN TS. Bùi Tiến Hanh
Nhan đề Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước / TS. Bùi Tiến Hanh
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 319 tr. : bảng biểu ; 21 cm.
Từ khóa tự do chi ngân sách
Từ khóa tự do ngân sách nhà nước
Từ khóa tự do quản lý tài chính công
Từ khóa tự do giáo trình
Địa chỉ APDKho mượn(20): KM.002138-57
00000000nam#a2200000ui#4500
0011063
002100
004263CB463-EB2D-4E68-94F4-D27B96E043EF
005202406060947
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047919925|c64000đ
039|y20240606094736|zdieult
040 |aTV APD
041 |avie
044 |avm
100 |aTS. Bùi Tiến Hanh
245 |aGiáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước / |cTS. Bùi Tiến Hanh
260 |aH. : |bTài chính, |c2018
300 |a319 tr. : |bbảng biểu ; |c21 cm.
653 |achi ngân sách
653 |angân sách nhà nước
653 |aquản lý tài chính công
653 |agiáo trình
852|aAPD|bKho mượn|j(20): KM.002138-57
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.002138 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.002139 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.002140 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.002141 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.002142 Kho mượn Sách Giáo trình 5
6 KM.002143 Kho mượn Sách Giáo trình 6
7 KM.002144 Kho mượn Sách Giáo trình 7
8 KM.002145 Kho mượn Sách Giáo trình 8
9 KM.002146 Kho mượn Sách Giáo trình 9
10 KM.002147 Kho mượn Sách Giáo trình 10
Bình luận