• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.00112 GI-108T
    Nhan đề: Giáo trình Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế /

DDC 338.00112
Tác giả CN Nguyễn Văn Huân
Nhan đề Giáo trình Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế / Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 138tr. : minh hoạ ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông. Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Tóm tắt Tổng quan về phân tích và dự báo kinh tế. Trình bày các phương pháp phân tích và dự báo kinh tế: Hồi quy đơn, hồi quy bội, thống kê hồi quy, Box - Jenkins (ARIMA) và dãy số thời gian
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Dự báo kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Phân tích dữ liệu
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Hùng
Tác giả(bs) CN Phạm Việt Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ APDKho mượn(40): KM.004494-533
00001365aam a22003138a 4500
0011044
002100
0046068BA41-3F5B-436E-B9B7-CDB4C37B7678
005202403251547
008240325s2013 vm| ||||||viesd
0091 0
020 |c75000đ|d40b
039|a20240325154740|bdieult|c20240325154605|ddieult|y20240325154136|zdieult
0410 |avie
08204|223|a338.00112|bGI-108T
100|aNguyễn Văn Huân
24500|aGiáo trình Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế / |cNguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2013
300 |a138tr. : |bminh hoạ ; |c24cm
500 |aĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông. Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
504 |aThư mục: tr. 137-138
520 |aTổng quan về phân tích và dự báo kinh tế. Trình bày các phương pháp phân tích và dự báo kinh tế: Hồi quy đơn, hồi quy bội, thống kê hồi quy, Box - Jenkins (ARIMA) và dãy số thời gian
650 7|2Bộ TK TVQG|aDự báo kinh tế
650 7|2Bộ TK TVQG|aPhân tích dữ liệu
653|aGiáo trình
655 7|2Bộ TK TVQG|aGiáo trình
7001 |aNguyễn Thị Hằng
7001 |aNguyễn Việt Hùng
7001 |aPhạm Việt Bình
7001 |aNguyễn Thị Hải Yến
852|aAPD|bKho mượn|j(40): KM.004494-533
890|a40|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.004494 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 1
2 KM.004495 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 2
3 KM.004496 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 3
4 KM.004497 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 4
5 KM.004498 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 5
6 KM.004499 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 6
7 KM.004500 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 7
8 KM.004501 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 8
9 KM.004502 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 9
10 KM.004503 Kho mượn 338.00112 GI-108T Sách Giáo trình 10
Bình luận