• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.740 71
    Nhan đề: Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1 :

DDC 005.740 71
Tác giả CN Trần Công Uẩn
Nhan đề Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1 : SQL, Microsoft Access 2003: Dùng cho sinh viên ngành hệ thống thông tin kinh tế / Trần Công Uẩn b.s.
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2005
Mô tả vật lý 395tr. : minh hoạ ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Tin học Kinh tế
Tóm tắt Tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu và cách sử dụng thông tin theo quan điểm của các nhà quản lí. Trình bày cơ sở lý thuyết của mô hình học dữ liệu và ngôn ngữ SQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2003...
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Phần mềm máy tính
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Tin học
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Cơ sở dữ liệu
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Máy tính
Địa chỉ APDKho mượn(10): KM.004534-43
00001394aam a22003258a 4500
0011041
002100
00409143851-37A7-40C2-8201-FB0F33AB4B92
005202309181408
008230918s2005 vm| ||||||viesd
0091 0
020 |c36000đ|d2015b
039|y20230918140829|zdieult
041 |avie
08214|214|a005.740 71
1000 |aTrần Công Uẩn
245 |aGiáo trình Cơ sở dữ liệu 1 : |bSQL, Microsoft Access 2003: Dùng cho sinh viên ngành hệ thống thông tin kinh tế / |cTrần Công Uẩn b.s.
260 |aH. : |bThống kê, |c2005
300 |a395tr. : |bminh hoạ ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Tin học Kinh tế
504 |aThư mục: tr. 389
520 |aTầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu và cách sử dụng thông tin theo quan điểm của các nhà quản lí. Trình bày cơ sở lý thuyết của mô hình học dữ liệu và ngôn ngữ SQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2003...
650 7|2Bộ TK TVQG|aPhần mềm máy tính
650 7|2Bộ TK TVQG|aTin học
650 7|2Bộ TK TVQG|aCơ sở dữ liệu
650 7|2Bộ TK TVQG|aMáy tính
655 7|2Bộ TK TVQG|aGiáo trình
852|aAPD|bKho mượn|j(10): KM.004534-43
890|a10|b0|c0|d0
9201 |aTrần Công Uẩn
941 |bGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.004534 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 1
2 KM.004535 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 2
3 KM.004536 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 3
4 KM.004537 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 4
5 KM.004538 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 5
6 KM.004539 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 6
7 KM.004540 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 7
8 KM.004541 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 8
9 KM.004542 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 9
10 KM.004543 Kho mượn 005.740 71 Sách Giáo trình 10
Bình luận