DDC 330.1
Tác giả CN Phạm Trí Cao
Nhan đề Kinh tế lượng ứng dụng : Phần cơ bản và cơ sở : Dành cho các khối Tài chính, ngân hàng... / Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, có hiệu đính, bổ sung
Thông tin xuất bản H.:Lao động - Xã hội, 2009
Mô tả vật lý 454tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu về môn kinh tế lượng, hồi quy hai biến, hồi quy nhiều biến, biến giá trong phân tích hồi quy, đa cộng tuyến, phương sai của nhiễu thay đổi, tự tương quan của nhiễu...
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Toán kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Kinh tế lượng
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Toán ứng dụng
Tác giả(bs) CN Vũ Minh Châu
Địa chỉ APDKho mượn(5): KM.005442-6
00001244aam a22003018a 4500
0011037
002100
004643D44EE-F108-4A54-8C52-233EABDD960F
005202309130942
008230913s2009 vm| ||||||viesd
0091 0
020 |c88000đ|d 15b
039|y20230913094243|zdieult
0410 |avie
08214|214|a330.1
1001 |aPhạm Trí Cao
24510|aKinh tế lượng ứng dụng : |bPhần cơ bản và cơ sở : Dành cho các khối Tài chính, ngân hàng... / |cPhạm Trí Cao, Vũ Minh Châu
250 |aTái bản lần thứ 1, có hiệu đính, bổ sung
260 |aH.:|bLao động - Xã hội, |c2009
300 |a454tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm
504 |aPhụ lục: tr. 433 - 454
520 |aGiới thiệu về môn kinh tế lượng, hồi quy hai biến, hồi quy nhiều biến, biến giá trong phân tích hồi quy, đa cộng tuyến, phương sai của nhiễu thay đổi, tự tương quan của nhiễu...
650 7|2Bộ TK TVQG|aToán kinh tế
650 7|2Bộ TK TVQG|aKinh tế lượng
650 7|2Bộ TK TVQG|aToán ứng dụng
655 7|2Bộ TK TVQG|aGiáo trình
7001 |aVũ Minh Châu
852|aAPD|bKho mượn|j(5): KM.005442-6
890|a5|b0|c0|d0
920 |aPhạm Trí Cao
941 |bGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.005442 Kho mượn 330.1 Sách Giáo trình 1
2 KM.005443 Kho mượn 330.1 Sách Giáo trình 2
3 KM.005444 Kho mượn 330.1 Sách Giáo trình 3
4 KM.005445 Kho mượn 330.1 Sách Giáo trình 4
5 KM.005446 Kho mượn 330.1 Sách Giáo trình 5
Bình luận