Tác giả CN Bùi Hữu Phước
Nhan đề Toán tài chính ứng dụng: / Nguyễn Tấn Bình
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2010
Mô tả vật lý 369 tr. : bảng ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt Trình bày khái quát về lãi đơn và chiết khấu đơn, lãi kép và chiết khấu kép, dòng tiền đều, quỹ vốn chìm, trái phiếu, thẩm định dự án đầu tư, khấu hao
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Toán
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Tài chính
Từ khóa tự do Toán tài chính
Địa chỉ APDKho mượn(15): KM.004479-93
00001076nam a22002778a 4500
0011033
002200
004CDD8BBA1-100C-4A7A-8793-406B3E043E1D
005202308241104
008230824s2010 vm| ||||||viesd
0091 0
020 |c75000đ|d15b
039|y20230824110443|zdieult
0410 |avie
1001 |aBùi Hữu Phước
24510|aToán tài chính ứng dụng: / |cNguyễn Tấn Bình
260 |aH. : |bThống kê, |c2010
300 |a369 tr. : |bbảng ; |c24cm
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
504 |aPhụ lục: tr. 214-225. - Thư mục: tr. 226
520 |aTrình bày khái quát về lãi đơn và chiết khấu đơn, lãi kép và chiết khấu kép, dòng tiền đều, quỹ vốn chìm, trái phiếu, thẩm định dự án đầu tư, khấu hao
650 7|2Bộ TK TVQG|aToán
650 7|2Bộ TK TVQG|aTài chính
653|aToán tài chính
655 7|2Bộ TK TVQG|aGiáo trình
852|aAPD|bKho mượn|j(15): KM.004479-93
890|a15|b1|c0|d0
941 |bGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.004479 Kho mượn Sách tham khảo 1
2 KM.004480 Kho mượn Sách tham khảo 2
3 KM.004481 Kho mượn Sách tham khảo 3
4 KM.004482 Kho mượn Sách tham khảo 4
5 KM.004483 Kho mượn Sách tham khảo 5
6 KM.004484 Kho mượn Sách tham khảo 6
7 KM.004485 Kho mượn Sách tham khảo 7
8 KM.004486 Kho mượn Sách tham khảo 8
9 KM.004487 Kho mượn Sách tham khảo 9
10 KM.004488 Kho mượn Sách tham khảo 10
Bình luận