Tác giả CN Trần Thị Kim Thu
Nhan đề Giáo trình Lý thuyết thống kê / Trần Thị Kim Thu chủ biên
Thông tin xuất bản H.:ĐHKTQD, 2012
Mô tả vật lý 735 tr. : bảng biểu, ; 24 cm.
Tóm tắt Nêu vai trò, khái niệm và đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Đưa ra các thang đo, các loại dữ liệu và phương pháp thống kê. Mô tả quá trình nghiên cứu thống kê: điều tra, tổng hợp, phân tích và dự đoán thống kê. Trình bày dữ liệu thống kê: phân tổ thống kê, bảng thống kê, đồ thị thống kê, sử dụng Excel ...
Từ khóa tự do giáo trình
Từ khóa tự do thống kê
Địa chỉ APDKho mượn(80): KM.004329-408
00000000nam#a2200000ui#4500
0011023
002100
0044C0FFAE1-E07C-445D-8165-D13FB4AAE5B9
005202308211555
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786049271076|c91000đ
039|y20230821155505|zdieult
040 |aTV APD
041 |avie
044 |avm
100 |aTrần Thị Kim Thu
245 |aGiáo trình Lý thuyết thống kê / |cTrần Thị Kim Thu chủ biên
260 |aH.:|bĐHKTQD, |c2012
300 |a735 tr. : |bbảng biểu, ; |c24 cm.
520 |aNêu vai trò, khái niệm và đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Đưa ra các thang đo, các loại dữ liệu và phương pháp thống kê. Mô tả quá trình nghiên cứu thống kê: điều tra, tổng hợp, phân tích và dự đoán thống kê. Trình bày dữ liệu thống kê: phân tổ thống kê, bảng thống kê, đồ thị thống kê, sử dụng Excel ...
653 |agiáo trình
653 |athống kê
852|aAPD|bKho mượn|j(80): KM.004329-408
890|a80|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.004329 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.004330 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.004331 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.004332 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.004333 Kho mượn Sách Giáo trình 5
6 KM.004334 Kho mượn Sách Giáo trình 6
7 KM.004335 Kho mượn Sách Giáo trình 7
8 KM.004336 Kho mượn Sách Giáo trình 8
9 KM.004337 Kho mượn Sách Giáo trình 9
10 KM.004338 Kho mượn Sách Giáo trình 10
Bình luận