Tác giả CN PGS. TS. Từ Quang Phương
Nhan đề Giáo trình Kinh tế đầu tư / PGS. TS. Từ Quang Phương; PGS. TS. Phạm Văn Hùng
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H.:ĐHKTQD, 2012, 2013
Mô tả vật lý 551 tr. : bảng biểu ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề GT
Thuật ngữ chủ đề kinh tế đầu tư
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do kinh tế đầu tư
Tác giả(bs) CN PGS. TS. Phạm Văn Hùng
Địa chỉ APDKho mượn(50): KM.000447-96
00000000nam#a2200000ui#4500
0011017
002100
0049ED8E65A-F6E2-46B1-9F33-F886696E6E02
005202308180952
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786049276798|c69000đ
039|y20230818095250|zdieult
040 |aTV APD
041 |avie
100 |aPGS. TS. Từ Quang Phương
245 |aGiáo trình Kinh tế đầu tư / |cPGS. TS. Từ Quang Phương; PGS. TS. Phạm Văn Hùng
250 |aTái bản lần 1
260 |aH.:|bĐHKTQD, |c2012, 2013
300 |a551 tr. : |bbảng biểu ; |c24 cm.
600 |aPhạm Văn Hùng
650 |aGT
650 |akinh tế đầu tư
653 |aGiáo trình
653 |akinh tế đầu tư
700 |aPGS. TS. Phạm Văn Hùng|eđồng chủ biên
852|aAPD|bKho mượn|j(50): KM.000447-96
890|a50|b1|c0|d0
911 |aDiệu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.000447 Kho mượn Sách Giáo trình 1
2 KM.000448 Kho mượn Sách Giáo trình 2
3 KM.000449 Kho mượn Sách Giáo trình 3
4 KM.000450 Kho mượn Sách Giáo trình 4
5 KM.000451 Kho mượn Sách Giáo trình 5
6 KM.000452 Kho mượn Sách Giáo trình 6
7 KM.000453 Kho mượn Sách Giáo trình 7
8 KM.000454 Kho mượn Sách Giáo trình 8
9 KM.000455 Kho mượn Sách Giáo trình 9
10 KM.000456 Kho mượn Sách Giáo trình 10
Bình luận