• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332 071
    Nhan đề: Giáo trình Tài chính quốc tế /

DDC 332 071
Tác giả CN Đào Hoàng Tuấn
Nhan đề Giáo trình Tài chính quốc tế / Đào Hoàng Tuấn,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 438 tr. : bảng biểu ; 24 cm.
Từ khóa tự do Tài chính quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đỗ Phương Huyền
Tác giả(bs) CN Hoàng Kim Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Linh
Tác giả(bs) CN Phạm Hương Trang
Địa chỉ APDKho mượn(50): KM.002018-67
00000000nam#a2200000ui#4500
00110
002100
004A8D79671-0184-44D0-B955-DB9E9B3C4D27
005202308010904
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043693133|c150000đ
039|a20230801090408|bdieult|c20230310155007|dadmin|y20220914110449|zdieult
040 |aTV APD
041 |avie
044 |avm
08204|a332 071
100 |aĐào Hoàng Tuấn
245 |aGiáo trình Tài chính quốc tế / |cĐào Hoàng Tuấn,...
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2022
300 |a438 tr. : |bbảng biểu ; |c24 cm.
653 |aTài chính quốc tế
653 |aGiáo trình
700 |aĐỗ Phương Huyền
700 |aHoàng Kim Thu
700 |aNguyễn Thị Thùy Linh
700 |aPhạm Hương Trang
852|aAPD|bKho mượn|j(50): KM.002018-67
890|a50|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM.002018 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 1
2 KM.002019 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 2
3 KM.002020 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 3
4 KM.002021 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 4
5 KM.002022 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 5
6 KM.002023 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 6
7 KM.002024 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 7
8 KM.002025 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 8
9 KM.002026 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 9
10 KM.002027 Kho mượn 332 071 Sách Giáo trình 10
Bình luận