Tài liệu số
Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Có bản cứng)
Giáo trình Nguyên lý kế toán / Đoàn Xuân Tiên, Lê Văn Liên, Nguyễn Thị Hồng Vân (ch.b.)... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày kiến thức tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống pháp lý kế toán và tổ chức công tác kế toán

Giáo trình Toán cao cấp / Nguyễn Văn Quý, Đào Thị Kim Cúc, Lưu Trọng Đại... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày sơ lược về tập hợp và suy luận logic toán; không gian véc tơ R; ma trận và định thức; hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng; dạng toàn phương, dãy số, chuỗi số và các ứng dụng trong tài chính; hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, ứng dụng của đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; hàm số nhiều biến số; bài toán tìm cực trị của hàm số nhiều biến số và tích phân

Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước / TS. Bùi Tiến Hanh (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Bài giảng gốc Giao nhận và vận tải quốc tế / Nguyễn Thị Kim Oanh, Thái Bùi Hải An, Nguyễn Thị Minh Hoà (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày kiến thức tổng quan về giao nhận và vận tải quốc tế; giao nhận và vận tải quốc tế bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ; giao nhận và vận tải quốc tế bằng container; vận tải đa phương thức trong thương mại quốc tế

Giáo trình Quản lý học / Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà (chủ biên)... (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về quản lý, môi trường quản lý, quyết định quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát

Giáo trình Lý thuyết kiểm toán / GS. TS. Nguyễn Quang Quynh, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (20) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; bản chất và chức năng của kiểm toán; phân loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán; những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán; hệ thống phương pháp kiểm toán...