Ngày đăng bài: 17/03/2023 11:02
Lượt xem: 445
Chiến thuật làm bài đọc IELTS: Sách tham khảo

     Chiến thuật làm bài đọc IELTS do tập thể Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển xây dựng với mục tiêu hỗ trợ cho việc tự luyện tập làm bài đọc IELTS của sinh viên Học viện. Cuốn sách này được dùng song song với giáo trình ở trên lớp trong quá trình giảng dạy các học phần tiếng Anh cho sinh viên hệ chất lượng cao của Viện Đào tạo quốc tế và sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện.

     Sách bao gồm 3 phần chính: Giới thiệu dạng câu hỏi, Đề luyện tập, Đề thi mẫu với 278 trang, giá bìa: 100.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD (10 cuốn).