Ngày đăng bài: 17/03/2023 09:43
Lượt xem: 568
Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư

     Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư cung cấp nền tảng kiến thức về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư công, dự án đầu tư phát triển kinh doanh và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

     Đây là tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ đại học và sau đại học khối ngành Kinh tế tại Học viện Chính sách và Phát triển; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quản lý dự án ODA và các doanh nghiệp.

     Cuốn sách bao gồm 4 phần với 8 chương tổng số 511 trang. Giá bìa: 110.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD