Ngày đăng bài: 17/03/2023 08:52
Lượt xem: 891
Giáo trình Kinh tế quốc tế

     Giáo trình "Kinh tế quốc tế" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo các chuyên ngành kinh tế và quản lý nhà nước tại Học viện Chính sách và Phát triển ở trình độ đại học. Cuốn sách được thiết kế cho chương trình học 4 tín chỉ với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam.

     Cuốn sách bao gồm 14 chương với 528 trang, giá bìa 120.000 đ/ cuốn. Sách có tại Thư viện APD.